Większe możliwości operacyjne Katowice Airport już wiosną 2015 r.

Rezerwuj nocleg na: Booking.com | Expedia.com | hotels.com | Otel.com

Katowice Nowa droga startowa (1)Nowa droga startowa, o długości 3200 m, będąca największym pod względem kosztów (157 mln zł) i skali prac przedsięwzięciem budowlanym w dotychczasowej działalności Katowice Airport jest już gotowa i oczekuje na uruchomienie. Po 90 tygodniach prac przy budowie nowej infrastruktury Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA przystąpiło do realizacji kwestii formalnych, koniecznych do uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie. Prognozowany termin udostępnienia nowej drogi startowej to 30 kwietnia lub 28 maja br. Wówczas Katowice Airport będzie jedynym portem regionalnym z kodem referencyjnym 4E, którego infrastruktura w całości będzie przystosowana przyjęcia dalekodystansowych, szerokokadłubowych samolotów o rozpiętości skrzydeł do 65 m, typu Boeing 747-400 czy Airbus A340.

W Katowice Airport trwają przygotowania do uzyskania pełnej gotowości operacyjnej nowej infrastruktury. Działania te związane są m.in. z wprowadzeniem zmian w dokumentacji rejestracyjnej lotniska AIP Polska, czyli zbiorze informacji lotniczych, w którym znajdują się wszelkie dane dot. lotnisk i obowiązujących tam procedur. Publikacją tych danych zajmuje się Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i są one publikowane w tzw. cyklu AIRAC. Opiera się on na zasadzie jednolitych dat wprowadzania ich w życie w 28-dniowych przedziałach czasowych. Oznacza to, że planując wprowadzenie znaczących zmian podlegających tym regulacjom, należy zgłosić je z wyprzedzeniem co najmniej 77 dni (Zmiana AIRAC/Suplement) przed datą wejścia ich w życie. W związku z powyższym termin oddania do użytku nowej drogi startowej zależy od tego, w którym cyklu AIRAC zmiany w dokumentacji zostaną wprowadzone.

Bilety lotnicze w bardzo dobrych cenach: Skyscanner.pl | Tripsta.pl | Flipo.pl

Z niecierpliwością czekamy na moment, w którym najważniejsza z inwestycji, nad którą pracowaliśmy w ostatnich latach, będzie mogła zacząć służyć Katowice Airport i wpływać na rozwój regionu. Zwiększą się wtedy możliwości operacyjne naszego portu w obsłudze dalekodystansowych połączeń pasażerskich. Z kolei samoloty cargo będą mogły w pełni wykorzystać swoją ładowność, co w naturalny sposób zoptymalizuje ich parametry operacyjne. Pozwoli to w większym stopniu wykorzystać potencjał Śląska i podkreślić jego centralne położenie na mapie Europy – mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.

Umowa na budowę nowej drogi startowej została podpisana w listopadzie 2012 roku. Generalnym wykonawcą prac była firma Budimex SA, a rolę Inżyniera Kontraktu (podobnie jak przy inwestycji rozbudowy płyty postojowej i modernizacji dróg kołowania w Katowice Airport) objęła firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. Po podpisaniu umowy rozpoczęły się prace polegające na przygotowaniu terenu na obszarze ponad 14 ha do zasadniczych robót objętych kontraktem. Zwieńczeniem wstępnych prac i jednocześnie inauguracją generalnych robót budowlanych było uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie go pod budowę nowej drogi startowej, które odbyło się w maju 2013 roku.

W pierwszym etapie prowadzone były prace przy budowie kanalizacji deszczowej i teletechnicznej. Po ich zakończeniu przystąpiono do budowy warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni lotniskowych na obszarze 144 tys. m kw. Pierwsza, 22-centymetrowa podbudowa betonowa była układana latem i jesienią 2013 r. W kolejnym roku została natomiast ułożona górna warstwa z betonu cementowego o grubości 30 cm. Był to najkosztowniejszy etap tej inwestycji, który zakończył się w sierpniu 2014 r. Finalne prace, które prowadzone były do końca października 2014 r. związane były z montażem oświetlenia nawigacyjnego nowej drogi startowej i dróg kołowania, jak również dotyczyły kalibracji systemu sterowania światłami. W grudniu 2014 zarządzający Katowice Airport złożył do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie nowej drogi startowej.

Aktualnie na nowej drodze startowej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przeprowadza testy systemu ILS, który w perspektywie do 2016 r. pozwoli pilotom lądować w Pyrzowicach przy znacznie gorszych warunkach atmosferycznych niż ma to miejsce obecnie, tj. przy widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 300 m i przy wysokości decyzji (momencie, w którym piloci mają kontakt wzrokowy z powierzchnią terenu lub świetlnymi pomocami nawigacyjnymi) nie mniejszej niż 30 m. Na pyrzowickim lotnisku instalowany jest obecnie również system AWOS, pozwalający na automatyczną obserwację warunków atmosferycznych, jakie panują w porcie, w miejscach reprezentatywnych dla nowego pasa startowego. Podmiotem odpowiedzialnym za to zadanie jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nowo wybudowana droga startowa ma długość 3200 m, czyli o 400 m więcej aniżeli dotychczasowa, a jej szerokość wynosi 45 m. Została ona usytuowana równolegle i w odległości 195 m od aktualnie funkcjonującej. Położenie nowej infrastruktury zostało tak wyznaczone, aby w przyszłości, w razie potrzeby, umożliwić bezkolizyjne wydłużenie drogi w kierunku zachodnim o kolejne 400 m. Do nowej drogi startowej dobudowano drogi kołowania: trzy prostopadłe (L, S i T) oraz dwie drogi szybkiego zjazdu: dla kierunku wschodniego (N) oraz dla kierunku zachodniego (R). Są to tzw. speedway’e, usytuowane pod takim kątem względem drogi startowej, by możliwe było opuszczenie jej przez samolot jeszcze przed ukończeniem pełnego dobiegu, tzn. przy prędkości do 90 km/h. Powierzchnia nowo wybudowanej infrastruktury (drogi startowej oraz głównych dróg kołowania) wynosi ponad 246 tys. m kw.

Na lotnisku w Pyrzowicach znajdują się obecnie dwie drogi startowe. Niezmiennie wykorzystywana jest droga startowa o długości 2800 m, która po oddaniu do użytku operacyjnego nowo wybudowanej drogi startowej zostanie zamknięta i przekształcona w drogę kołowania. Operacja związana z przeniesieniem ruchu z obecnie użytkowanej na nową drogę startową potrwa zaledwie 12 godzin.

Budowa nowej drogi startowej zrealizowana została w ramach największej inwestycji w dotychczasowej działalności lotniska pn. „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”. Jednym z zadań tego przedsięwzięcia była ukończona w czerwcu 2013 roku budowa płaszczyzny postoju samolotów oraz modernizacja dróg kołowania. Wartość całej inwestycji to ponad 267 mln zł brutto.

Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach realizowany jest przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. POIiŚ obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Wartość dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Projekt „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” w liczbach:

267 mln zł – wartość inwestycji

107,4 mln zł kwota dofinansowania

81 mln zł – wartość pierwszego zadania – rozbudowa istniejącej płyty postojowej nr 1 oraz modernizacja istniejących dróg kołowania E1, E2 i D

157 mln zł – wartość drugiego zadania – budowa nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą

3200 m – długość nowej drogi startowej

139 tys. m kw. – powierzchnia nowej płaszczyzny postojowej samolotów wraz z rozbudowanymi drogami kołowania

246 tys. m kw. – powierzchnia nowej drogi startowej wraz z poboczami i drogami kołowania

15 – liczba stanowisk dla samolotów na nowej płycie postojowej

1500 – liczba osób zaangażowanych w budowę nowej drogi startowej

120 tys. m sześc. – ilość zużytego betonu drogowego i konstrukcyjnego do budowy nowej drogi startowej
56 tys. ton – ilość zużytej mieszanki mineralno–bitumicznej do budowy nowej drogi startowej

1097 – ilość świateł nawigacyjnych na nowej drodze startowej

235 km – długość kabli elektrycznych, które zostały wykorzystane, przy doprowadzaniu zasilania do nowej drogi startowej

(Informacja prasowa)